FRANCESCA

Výška čela: 103 cm + výška zvolenej nožičky
Šírka čela: podľa požiadavky
Hrúbka čela: 35 cm
Nová sféra komfortu

Facebook

Youtube