ARGENTINA

Výška čela: 120 cm + výška vybraných nožičiek
Šírka čela: podľa požiadavky
Hrúbka čela: 8 cm
Nová sféra komfortu

Facebook

Youtube