EURÓPSKA ÚNIA - Projekty

  • miesto realizácie objektu

          Materasso Slovakia s.r.o., Oravské Veselé 850

  • názov a stručný opis objektu

          Obstaranie inovatívnej technológie do výrobného procesu spoločnosti

  • názov a sídlo prijímateľa

          Materasso Slovakia s.r.o., Oravské Veselé 612, 029 62

  • dátum začatia a dátum skončenia realizácie projektu

          11.10.2011 - 01.2012

  • riadiaci orgán

          Ministerstvo hospodárstva SR

  • operačný program

          Slovenská inovačná a energetická agentúra

  • výška poskytnutého príspevku

          242.500,- €

  • fotodokumentácia alebo vizuálizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu:Facebook

Youtube